Lékem na churavějící ženskou házenou má být Česká cesta

Poněkud v ústraní zájmu zahájila vloni na podzim svoji činnost při ČSH komise, která dostala za úkol připravit efektivnější výchovu házenkářek. Zastavit pád české ženské házené má za úkol v současnosti osmičlenný tým expertů pod vedením svazového trenéra Mgr. Jiřího Tkadlece. Svůj ozdravný plán nazval Českou cestou.

zdroj: HANDBALL PLUS - říjen 2009

K založení této expertní skupiny bylo několik impulsů. Prvním byla skutečnost, že Český svaz házené měnil model Sportovních center mládeže a rozhodlo se, že se změní jejich struktura i náplň. Druhým aspektem byla skutečnost, že vloni v létě končila dvouletá období u výběrů dorostenek a juniorek. „A my jsme tak získali možnost připravit nové pozice pro trenéry těchto družstev,“ vysvětluje Jiří TKADLEC, šéftrenér českých házenkářek. Důležitou roli sehrála i loňská přednáška dánského trenéra Urika Wilbeka v Praze. Jeho výklad o práci s talentovanými házenkáři v Dánsku byl tím nejdůležitějším spouštěcím mechanismem přípravy projektu Czech Handball Women Way. „Tuto přednášku slyšel i předseda svazu Jarda Chvalný a dal mi na jednání výkonného výboru za úkol sestavit skupinu, která by se vlastním projektem přípravy házenkářů začala intenzivně a odborně zajímat,“ popisuje zrod odborné skupiny Tkadlec.
V říjnu 2008 bylo složení skupiny i její představa schválena výkonným výborem svazu. „Do skupiny jsem přizval šéfy jednotlivých SCM – Martina Papežová ze Slavie, Jiří Novotný z Olomouce a Renáta Gerychová ze Zlína, Michala Červenku, Lenku Černou, Aleše Chrastinu a Jana Bělku,“ vyjmenoval své kolegy Tkadlec.

Bídná současnost
Východiskem pro přípravu plánu rozvoje ženské mládežnické házené u nás bylo srovnání několika hledisek za posledních patnáct let. „Vyšla nám nepříjemná čísla,“ zdvihá varovný prst Tkadlec. „V tomto období se konalo v ženské kategorii šestnáct velkých mezinárodních akcí, český tým byl na osmi. V posledních pěti letech už ale jen na jedné!“ Ještě tristnější je bilance u juniorek, skóre poněkud vylepšují dorostenky. Expertní skupina by proto měla jednoznačně nastartovat zkvalitnění, sjednocení a následné zúročení práce u mládežnických týmů s několikaletým výhledem na první hmatatelné výsledky. „My těžko někomu slíbíme, že za šest let přivezeme zlatou a dvě stříbrné medaile,“ ví Tkadlec. „Ale můžeme slíbit, že za těch pár let se nový styl práce s mládeží začne projevovat.“ Jaké jsou priority České cesty?

Spolupráce
Všichni členové týmu jsou přesvědčeni o tom, že více se dá dosáhnout společným postupem a společnou prací než tím, že bojují mezi sebou. Velice důležité proto například je, že byla stanovena jednotná herní koncepce všech reprezentačních výběrů, které budou hrát stejným systémem. S tím souvisí i rozhodnutí o společných soustředěních vždy dvou reprezentačních výběrů. „Budeme připravovat reprezentační akce dvou družstev ve stejném termínu a na stejném místě. Bude tak lepší možnost spolupráce jednotlivých trenérů i vzájemné poznávání se hráček jednotlivých kategorií. Snadnější pak bude i přechod jednotlivých hráček mezi kategoriemi,“ je přesvědčen Tkadlec. Výhodou je i fakt, že trenéři SCM jsou zároveň trenéry reprezentací a mohou tak s hráčkami pracovat koncepčně celoročně, nejen na reprezentačních akcích, ale i v klubech. V novém období vedou juniorskou reprezentaci Michal Červenka a Jiří Novotný, dorosteneckou Martina Papežová a Renáta Gerychová.

Zlepšit se musí hlavně fyzička
Dalšími novinkami je ustanovení hlavní trenérky brankářek, kterou bude Lenka Černá nebo využívání video konzultanta. Díky moderní technice i zakoupení speciálního softwaru DartFish se bude moci vylepšit odstraňování individuálních slabin hráček i sledování soupeře. Připravena je pro příští rok i spolupráce s psychologem. „Věříme tomu, že nám pomůže s osobnostní charakteristikou hráček, přípravou hráček na zápasy i například tzv. team-buldingem, který u nás dosud není zakořeněn.“ V neposlední řadě bude expertní skupině k dispozici i kondiční konzultant. „Udělal jsem si srovnání výsledků testů za několik let dozadu a došel jsem k šokujícímu výsledku. Všechny ligové hráčky z před dvaceti let měly lepší fyzické testy než současné reprezentantky! Navíc, při posledním testování dorostenek, juniorek a hráček WHIL měly ženy ve čtyřech ze šesti disciplín nejhorší průměr,“ sděluje nekompromisní výsledky reprezentační kouč.

Hledání talentů
Kromě dorosteneckých a juniorských kategorií hodlá tým pro Českou cestu postupně zlepšit i práci s nejmladšími házenkářkami, pro které má rovněž připravený svůj program. „Od podzimu plánujeme pořádání kempů házenkářských nadějí. Postupně uspořádáme během roku tři kempy v Čechách a tři na Moravě. Nakonec, pravděpodobně v červnu, chceme připravit i kemp společný, pro vybrané naděje. Získáme tak přehled i o nejmladších talentech,“ plánuje Tkadlec s tím, že přesnou podobu bude komise ladit s Komisí mládeže.
V přípravě jsou i tzv. mini-srazy pro talentované hráčky a projekt s názvem Žirafa. „Vůbec to není myšleno nijak hanlivě a jedná se spíše o pracovní název. Ale chceme se v tomto projektu zaměřit na vyhledávání a získávání hráček vyššího vzrůstu.“ Prezentován veřejnosti na internetových stránkách už byl projekt Dovednostní stupně, který je zaměřen na aktivní nácvik házenkářských činností. Po přezkoušení a splnění dovednostního stupně obdrží hráčka barevné potítko na zápěstí označující příslušný stupeň. „Celý projekt je nastaven tak, abychom dokázali vítězit,“ uzavírá krátké představení České cesty Jiří Tkadlec. Přejeme všem zainteresovaným i budoucím reprezentantkám, aby se jim podařilo Českou cestu vydláždit cennými světovými kovy.

Publikováno: 30. 10. 2009