Publikační činnost

V této části jsou k dispozici materiály (nebo informace o nich), které jsem vytvořil sám nebo na kterých jsem se podílel jako spoluautor či jako člen autorského týmu.

EFEKTIVNÍ HÁZENKÁŘSKÉ NÁBORY V PRAZE

Jiří Tkadlec a kol.                                 

Házenkářská příručka pro kluby Pražského svazu házené o tom, jak co nejefektivněji provádět nábory dětí nejen na základních školách.

I přes skutečnost, že házenkářský klub sídlí v Praze, která dětem nabízí obrovské množství různých možností, jak mohou trávit volný čas (např. sportovním vyžitím nebo i mimosportovní aktivitou) a s vědomím toho, že děti i jejich rodiče jsou dnes doslova zavaleni nabídkami sportovních klubů, které k získávání dětí používají často ty nejpropracovanější marketingové nástroje známé spíše z prostředí byznysu, tak při správně zvolené strategii náboru nových členů, můžete být ÚSPĚŠNÍ.

Jak ale na to? 

Odpovědi na tuto otázku můžete získat ve zpracované příručce, jejímž záměrem je pomoci pražským házenkářským klubům (funkcionářům, koordinátorům náborů nebo i trenérům) realizovat co nejefektivněji nábory nových členů, resp. zvýšit počet dětí v házenkářských klubech.

Vydavatel: Pražský svaz házené
Autorská práva: © Mgr. Jiří Tkadlec 
21×29,7 cm | 34 stran | rok vydání 2020 | vazba bílá kovová 

___________________________________________________________________________________________________

HÁZENÁ NEJEN VE ŠKOLE /HANDBALL NOT ONLY AT SCHOOL

Jiří Tkadlec, Petra Vozobulová                                  

foto publikace házené nejen ve škole

Dvojjazyčná publikace (CZE/ENG) primárně míří na druhý stupeň základních škol, ale její využití je mnohem širší. Předkládaný  "Zásobník cvičení" je zaměřen na individuální a skupinové dovednosti s míčem a drobné pohybové hry. Dovednosti s míčem patří do základní výbavy každého házenkáře a je možno je rozvíjet v mladším i starším věku, v různém prostředí, individuálně i v různě velkých skupinách. Drobné pohybové hry pak rozvíjejí soutěživost, týmovou spolupráci, respekt k soupeři a zároveň poskytují herní prožitek, emoce a zábavu. 

Vydavatel: ČSH s podporou programu EU Erasmus+ v rámci projektu AGON
21×15 cm | 132 stran | rok vydání 2015 | autorská práva ČSH

___________________________________________________________________________________________________

HÁZENÁ

druhé, doplněné vydání
Martin Tůma, Jiří Tkadlec                                         


Druhé, doplněné vydání publikace HÁZENÁ je členěno do několika kapitol, počínaje stručným přehledem historie házené, přes nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce, spolupráce dvou či více hráčů až po systémové záležitosti hry celého družstva. Najít můžete rovněž informace o nejčastějších chybách, včetně zásobníku průpravných cvičení, herních cvičení i průpravných her. Vzhledem  k dalším kapitolám, které se týkají kondiční přípravy, plážové házené, ale i stručného výkladu pravidel či grafického značení, lze tuto publikaci velmi zásadně doporučit všem začínajícím trenérům házené.

 

14×21 cm  | 128 stran | 978-80-247-0219-3| nakladatelství GRADA | Cena: 150 Kč ___________________________________________________________________________________________________

HRY S MÍČEM PRO DĚTI

druhé, doplněné vydání
Martin Tůma, Jiří Tkadlec................... Máte zájem prolistovat 20% knihy? Je to možné zde

undefined


Nové vydání úspěšné publikace je určené trenérům dětských kategorií, učitelům tělesné výchovy, cvičitelům v zájmových sportovních kroužcích, kteří chtějí svým potomkům přiblížit báječný svět sporotvních her. Různé průpravné hry a soutěže jsou pro děti nejzábavnější formou osvojování základních herních dovedností s míčem. Autoři doplnili původní vydání a tak vznikl zásobník, čítající více než 220 cvičení a her. Jednotlivé hry jsou podrobně popsány a doplněny ilustračními obrázky, které pomohou k lepší názornosti. V závěru jsou hry rozděleny podle využití v jednotlivých sportovních hrách.     

 

14×21 cm| 112 stran| 978-80-247-3489-7| nakladatelství GRADA |katalog. č. knihy 6426| Cena: 139 Kč

___________________________________________________________________________________________________

HRY S MÍČEM PRO DĚTI

Martin Tůma, Jiří Tkadlec

undefined

 

K osvojování základních herních dovedností s míčem a taktických zásad jejich využití jsou pro děti nejzábavnější soutěživé varianty tzv. průpravných her. Publikace by měla sloužit jako zásobník těchto her a organizačních forem pro učitele, cvičitele, trenéry, ale i pro rodiče, kteří chtějí svým potomkům přiblížit báječný svět sportovních her.

 

 

14×21 cm  | 100 stran | 80-247-0707-1 | nakladatelství GRADA | Cena: 129 Kč

___________________________________________________________________________________________________

HÁZENÁ

Martin Tůma, Jiří Tkadlec

undefined

 

Publikace seznamuje čtenáře se způsoby, jak si co nejúčinněji osvojit danou sportovní hru. V úvodu je zmíněno rozšíření házené ve světě, včetně stručného přehledu historie. Největší prostor textu (členěného v souladu s platnou systematikou házené na tři oddíly) je věnován individuálním činnostem hráče a nácvikům herních situací. V knize jsou navíc prezentovány i další formy a druhy házené – beachhandball a národní házená.

 

 

14×21 cm | 100 stran | 80-247-0219-3 | nakladatelství GRADA | Cena: 129 Kč

___________________________________________________________________________________________________

PRAKTICKÁ CVIČENÍ V HALE
2004 EHF seminář ve Zlíně

Jiří Tkadlec

undefined

 

Za ČSH jsem byl pověřen natočit a následně zpracovat videomateriál ze semináře trenérů ve Zlíně. Jedná se o CD s výběrem toho nejlepšího, co lektoři EHF v rámci svých praktických výstupů ve sportovní hale se skupinou demonstrátorů realizovali.

Bert Bouwer (NED):
1. Koordinace a rychlost
2. Otevřená obrana
3. Házená krok za krokem.

 

Francisco Sanchez (ESP):
1. Herní cvičení na speciální vytrvalost
2. Útok proti otevřené obraně.

___________________________________________________________________________________________________

SOUČASNÁ MUŽSKÁ ELITNÍ HÁZENÁ

Jiří Tkadlec

Je soubor čtyř CD-R s videomateriálem z Mistrovství Evropy mužů 2002 ve Švédsku, který byl zpracován výhradně pro metodické potřeby trenérů i hráčů házené.

 

undefined

 

CD-R s názvem “levá spojka – pravá spojka” prezentuje hru vybraných hráčů ve funkci krajních spojek. Jedná se o výběr útočných činností, které předcházely střelbě nebo vstřelení gólu. Na tomto CD-R se vám představí:

levé spojky:
S. LOVGREN (SWE)
L. JEPPESEN (DEN)
A. RASTVORTSEV (RUS)

pravé spojky:
S. OLSSON (SWE)
V. ZERBE (GER)
O. STEFANSSON (ISL)

___________________________________________________________________________________________________

undefined

 

CD-R s názvem “levé křídlo – pravé křídlo, útočné kombinace” prezentuje hru vybraných hráčů ve funkci křídel a výběr útočných kombinací družstev SWE, GER, DEN a ISL. Ve výběru útočných činností, které předcházely střelbě nebo vstřelení gólu se vám představí:

levé křídlo:
M. FRANDESJÖ (SWE)
S. KRETZSCHMAR (GER)
L. BOESEN (DEN)

pravé křídlo:
J. PETTERSSON (SWE)
S. STRYGER (DEN)
E. Ö. JONSSON  (ISL)

___________________________________________________________________________________________________

undefined

 

CD-R s názvem “střední spojka - pivot” prezentuje hru vybraných hráčů ve funkci střední spojky a pivota. Jedná se o výběr útočných činností, které předcházely střelbě nebo vstřelení gólu. Na tomto CD-R budete mít možnost vidět tyto hráče

střední spojka:
D. STEPHAN (GER)
J. BOLDSEN (DEN)
L. VRANJES (SWE)

pivot:
M. WISLANDER (SWE)
Ch. SCHWARZER (GER)
M. KNUDSEN (DEN)

___________________________________________________________________________________________________

undefined

 

CD-R s názvem “rychlý útok” je svým obsahem částečně odlišné od předchozích CD-R z kolekce SOUČASNÁ MUŽSKÁ ELITNÍ HÁZENÁ.

Vzhledem k metodickému seřazení připravených videosekvencí máte možnost porovnat jednotlivé druhy rychlého útoku (protiútok, rychlý útok první vlny, rychlý útok druhé vlny) včetně způsobů provedení u družstev Švédska, Německa, Dánska a Islandu.

___________________________________________________________________________________________________

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ME JUNIOREK DO 19 LET 2004

F. Táborský - M. Tůma - J. Tkadlec - L. Krejčíř

Písemný materiál je k dispozici na internetových stránkách Evropské házenkářské federace: http://home.eurohandball.com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2004/cze/4/Trend%20Analysis.pdf