EHF MASTER COACH

ehf-licence-master-coach-jiri-tkadlec-jpg.jpg

Svazový trenér - práce pro ČSH

SVAZOVÝ TRENÉR MLÁDEŽE

V červenci roku 2001 jsem dostal nabídku od ing. Jaroslava Chvalného, který v té době byl zvolen novým předsedou Českého svazu házené, abych se stal jedním z jeho spolupracovníků. Protože jsme se společně shodli na základní vizi, nastoupil jsem v srpnu roku 2001 na Český svaz házené do pozice svazový trenér mládeže.

Oblast, za kterou jsem v té době zodpovídal, byla talentovaná mládež - sportovní třídy a sportovní centra mládeže.

SVAZOVÝ TRENÉR ČSH

O rok později - od září roku 2002 jsem kromě již zmíněné talentované mládeže začal zodpovídat i za činnost všech reprezentačních družstev jak mužské, tak i ženské kategorie - a to jak v oblasti sportovní, organizačně-technické, ale také materiální. Jinými slovy jsem zajišťoval potřebný servis pro činnost reprezentačních družstev mužů, juniorů, dorostenců a kadetů v mužské složce a reprezentačních družstev žen, juniorek, dorostenek a kadetek ve složce ženské.

I přesto, že se mi objem práce mnohonásobně zvětšil, tak jsem tuto svou novou pozici svazového trenéra ČSH považoval za značně zajímavou a poněkud náročnou na straně jedné a za velmi zodpovědnou a osobně obohacující na straně druhé. Jsem rád, že to mohu říct i po několika letech a že se můj názor na práci svazového trenéra ČSH, kterou vykonávám až dosud, nezměnil.