EHF MASTER COACH

ehf-licence-master-coach-jiri-tkadlec-jpg.jpg

EHF PRO Coaching Licence

EHF PRO Coaching License 2016-2018 Jiří Tkadlec


diplůmek EHF_2

 

 

Práce pro ČSH  2001-2019

MANAŽER MUŽSKÝCH REPREZENTAČNÍCH TÝMŮ     (2018-2019)

Mimořádné a předčasné volby v dubnu 2018 vyústily v příchod nového vedení ČSH, kdy  opět (už po několikáté) došlo ke změně organizační struktury ČSH. Oblast reprezentace se od srpna 2018 rozdělila na samostatnou mužkou a ženskou složku se samostatným řízením. Já byl pověřen řízením a vedením tří mužských reprezentačních družstev (muži, junioři, dorostenci) a to na pozici manažera mužských reprezentačních týmů.

Tuto pozici jsem vykonával do července 2019.

MANAŽER MLÁDEŽNICKÝCH REPREZENTACÍ, TALENTOVANÉ MLÁDEŽE A TRÉNINKOVÝCH CENTER MLÁDEŽE     (2018)

Začátkem roku 2018, po personálních turbulencích a v podstatě nuceném odchodu několika osob z vedení ČSH, se začala měnit také struktura svazu, resp. došlo ke změně organizační struktury ČSH. V důsledku toho mi byla nabídnuta pozice manažera mládežnických reprezentací, talentované mládeže a TCM (tréninkových center mládeže). Opět jsem tedy řídil a koordinoval práci všech 4 mládežnických reprezentačních týmů (junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky) - ale tentokrát pod jinou pracovní pozicí, včetně identické práce v oblasti talentované mládeže a zodpovědnosti za Tréninková centra mládeže.

MANAŽER ROZVOJE     (2016-2018)

Vedení ČSH mi v roce 2016 nabídlo pozici manažera rozvoje, díky které jsem kromě práce s mládežnickými reprezentačními družstvy měl na starost přípravu, zpracování a realizaci nových házenkářských projektů - zejména v oblasti talentované mládeže. Po vytvoření RHC (regionálních házenkářských center) se nově začala tvořit TCM (tréninková centra mládeže). Velmi významě jsem se podílel také na projektu s názvem MITAH (Minikemp talentovaných hráčů/ček) a úplně nově vznikl pod mým vedením projekt s názvem SPEK (Specializovaný kemp).

SVAZOVÝ TRENÉR ČSH     (2002-2016)

O rok později - od září roku 2002 jsem kromě již zmíněné talentované mládeže začal zodpovídat i za činnost všech reprezentačních družstev jak mužské, tak i ženské kategorie - a to jak v oblasti sportovní, organizačně-technické, ale také materiální. Jinými slovy jsem zajišťoval potřebný servis pro činnost reprezentačních družstev mužů, juniorů, dorostenců a kadetů v mužské složce a reprezentačních družstev žen, juniorek, dorostenek a kadetek ve složce ženské.

I přesto, že se mi objem práce mnohonásobně zvětšil, tak jsem tuto svou novou pozici svazového trenéra ČSH považoval za značně zajímavou a poněkud náročnou na straně jedné a za velmi zodpovědnou a osobně obohacující na straně druhé. Práci svazového trenéra jsem vykonával do roku 2016.

SVAZOVÝ TRENÉR MLÁDEŽE     (2001-2002)

V červenci roku 2001 jsem dostal nabídku od ing. Jaroslava Chvalného, který v té době byl zvolen novým předsedou Českého svazu házené, abych se stal jedním z jeho spolupracovníků. Protože jsme se společně shodli na základní vizi, nastoupil jsem v srpnu roku 2001 na Český svaz házené do pozice svazový trenér mládeže.

Oblast, za kterou jsem v té době zodpovídal, byla talentovaná mládež - sportovní třídy a sportovní centra mládeže.