EHF MASTER COACH

ehf-licence-master-coach-jiri-tkadlec-jpg.jpg

EHF PRO Coaching Licence

EHF PRO Coaching License 2016-2018 Jiří Tkadlec


diplůmek EHF_2

 

 

Práce pro ČSH  2001-2019

SVAZOVÝ TRENÉR MLÁDEŽE

V červenci roku 2001 jsem dostal nabídku od ing. Jaroslava Chvalného, který v té době byl zvolen novým předsedou Českého svazu házené, abych se stal jedním z jeho spolupracovníků. Protože jsme se společně shodli na základní vizi, nastoupil jsem v srpnu roku 2001 na Český svaz házené do pozice svazový trenér mládeže.

Oblast, za kterou jsem v té době zodpovídal, byla talentovaná mládež - sportovní třídy a sportovní centra mládeže.

SVAZOVÝ TRENÉR ČSH

O rok později - od září roku 2002 jsem kromě již zmíněné talentované mládeže začal zodpovídat i za činnost všech reprezentačních družstev jak mužské, tak i ženské kategorie - a to jak v oblasti sportovní, organizačně-technické, ale také materiální. Jinými slovy jsem zajišťoval potřebný servis pro činnost reprezentačních družstev mužů, juniorů, dorostenců a kadetů v mužské složce a reprezentačních družstev žen, juniorek, dorostenek a kadetek ve složce ženské.

I přesto, že se mi objem práce mnohonásobně zvětšil, tak jsem tuto svou novou pozici svazového trenéra ČSH považoval za značně zajímavou a poněkud náročnou na straně jedné a za velmi zodpovědnou a osobně obohacující na straně druhé. Práci svazového trenéra jsem vykonával do roku 2016.

MANAŽER ROZVOJE

Vedení ČSH mi v roce 2016 nabídlo pozici manažera rozvoje, díky které jsem kromě práce s mládežnickými reprezentačními družstvy měl na starost přípravu, zpracování a realizaci nových házenkářských projektů - zejména v oblasti talentované mládeže. Po vytvoření RHC (regionálních házenkářských center) se nově začaly tvořit TCM (tréninková centra mládeže). Dále jsme zkvalitňovali projekt s názvem MITAH (Minikemp talentovaných hráčů/ček) a úplně nově vznikl projekt s názvem SPEK (Specializovaný kemp).

MANAŽER MLÁDEŽNICKÝCH REPREZENTACÍ, TALENTOVANÉ MLÁDEŽE A TCM

Začátkem roku 2018, po personálních turbulencích a odchodu několika osob z vedení ČSH, se začala měnit také struktura svazu, resp. došlo ke změně organizační struktury ČSH. V důsledku toho mi byla nabídnuta pozice manažera mládežnických reprezentací, talentované mládeže a TCM. Opět jsem tedy řídil a koordinoval práci všech 4 mládežnických reprezentačních týmů (junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky) - ale tentokrát pod jinou pracovní pozicí, včetně identické práce v oblasti talentované mládeže a zodpovědnosti za Tréninková centra mládeže.

MANAŽER MUŽSKÝCH REPREZENTAČNÍCH TÝMŮ

Po volbách v dubnu 2018 a po příchodu nového vedení ČSH opět došlo ke změně organizační struktury ČSH. Oblast reprezentace se od srpna 2018 rozdělila na samostatnou mužkou a ženskou složku se samostatným řízením. Já byl pověřen řízením a vedením tří mužských reprezentačních týmů (muži, junioři, dorostenci) a to na pozici manažera mužských reprezentačních týmů.

Tuto pozici jsem vykonával do července 2019.