EHF MASTER COACH

ehf-licence-master-coach-jiri-tkadlec-jpg.jpg

Trenérské působení

Moje klubová trenérská činnost byla zahájena v roce 1988, kdy jsem v průběhu studií na FTVS UK v Praze začal trénovat úplně tu nejmladší kategorii dětí (přípravku) a s výjimkou kategorie mladšího dorostu jsem měl možnost v průběhu několika let pracovat se všemi věkovými kategoriemi hráčů.

Práce trenéra je v první řadě práce s lidmi a vždy jsem k ní tak přistupoval. Dnes to považuji za správné a přínosné, že jsem na začátku své trenérské kariéry pracoval jak s žactvem, tak i dorostenci. Díky tomu jsem totiž získal řadu neocenitelných zkušeností, které nelze vyčíst ze žádné odborné publikace nebo knížky. Je to zkrátka velmi potřebná praxe, která mě rozhodně a celoživotně obohatila.

trenér Jiří Tkadlec s Kateřinou Keclíkovou

fotografie z tréninku reprezentačního družstva žen