CITÁT

Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence.

Elbert Hubbard

Novinky

Nová stránka

Nově byla vložena stránka "házenkářská terminologie" (předposlední odkaz v menu na levé straně) - pod kterou je možné najít CZE - ENG a také ENG - CZE slovníček házenkářské terminologie.


Rozběhání - mladší kategorie

Do sekce VIDEA bylo vloženo metodické video s názvem "Rozběhání - mladší kategorie", které v roce 2013 připravila se svým týmem děvčat DHC Plzeň trenérka Jarka Šmrhová...


Základy brankářské techniky

Do sekce VIDEA bylo vloženo video s názvem "Základy hry brankáře v házené"...


... vítám Vás na svých webových stránkách ...


Pevně věřím, že zde zachytíte nejen základní informace o mém dosavadním trenérském působení, ale že zde budete mít možnost získat i pár zajímavých postřehů o práci trenéra házené.
Mým přáním je, abyste čas, který budete těmto stránkám věnovat, považovali za efektivně využitý a že mnou  prezentované informace či myšlenky budou pro vás buď podnětné nebo vás alespoň nepatrně obohatí.
 
_________________________________________________________
 

Ani o letních prázdninách trenéři žactva v Praze neodpočívají.

Měsíc červenec, bývá většinou pro trenéry žákovských kategorií obdobím volna, relaxace a zasloužených dovolených. Příjemně mě proto překvapilo, když jsem se při osobních schůzkách a jednáních s trenéry pražských Sportovních středisek chlapců i dívek dozvěděl, že přestože v tuto dobu netrénují své týmy, tak házenkářsky vlastně úplně neodpočívají.

Po centrální schůzce Krajských trenérů (středa 1. července), která proběhla v Praze a na které jsem poznal své kolegy a kolegyně působící v jednotlivých krajích, jsem se s předsedou PSH panem J. Kuprem shodl na tom, že období letních prázdnin využijeme k tomu, abych se setkal s trenéry žákovských kategorií jednotlivých klubů. Primárně jsem oslovil vedoucí trenéry Sportovních středisek (SpS) dívek i chlapců v Praze. Cílem těchto osobních setkání bylo popovídat si s trenéry o novém projektu ČSH s názvem „Projekt rozvoje házené v regionech a klubech“. Současně bylo mým zájmem se podrobněji seznámit s aktuálním stavem házené a prací v jednotlivých pražských klubech.
V rámci těchto jednání jsem s vedoucími trenéry SpS hovořil o vzájemné spolupráci Pražského svazu házené s jejich kluby, o spolupráci s Krajským trenérem a manažerem, o náborových aktivitách, resp. klubových náborových strategiích včetně spolupráce se základními školami v Praze, o školních kroužcích, o talentovaných hráčkách i hráčích v kategorii žactva, o výběrech Prahy a v neposlední řadě také o metodice a problematice doškolovacích seminářů.

Všichni trenéři a trenérky, se kterými jsem měl možnost hovořit, si uvědomují, že se jedná o nový a ambiciózní projekt, který přislibuje možnost zvýšení počtu nových členů, užší spolupráci trenérů i klubů při práci s talentovanými jedinci, vzájemné sdílení informací pomocí software XPS, tedy projekt, který by měl vést ke zkvalitnění práce v házenkářských klubech pracujících s kategorií žactva.

Přestože jsem se dozvěděl, že vlastně každý klub se potýká s různými úskalími, tak jsem hlavně poznal, že házenou všichni tito trenéři žijí i o prázdninách, že si připravují podklady na novou sezónu, že plánují obsah tréninkových kempů a klubových soustředění a že jsou plni energie, a těší se jak na své kolegy a spolupracovníky, tak hlavně a zejména na své svěřence, tedy na holky a kluky, které začnou v srpnu ve svém klubu trénovat.

Všechna ta červencová jednání s trenéry byla pro mě inspirativní, obohacující a podnětná a jsem velmi rád, že jsem je absolvoval. Jinými slovy mohu říct, že se na spolupráci s trenéry SpS těším a věřím, že všichni společně se budeme podílet na rozvoji žákovské házené v Praze, ze které budou „naše“ pražské kluby v blízké budoucnosti profitovat.

V měsíci srpnu máme naplánováno ještě se potkat s trenéry klubů, kteří prozatím v projektu Sportovních středisek nepůsobí, chceme začít oslovovat základní školy spolupracující s házenkářskými kluby a také ZŠ účastnící se projektu školních lig a prohloubit, resp. upevnit tyto vazby. A protože většina házenkářských klubů již v srpnu zahájí sportovní přípravu, tak budeme s jednotlivými trenéry společně hledat i možnosti spolupráce v rámci jejich tréninkového procesu.

Jiří Tkadlec
Krajský trenér PSH