CITÁT

Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence.

Elbert Hubbard

Novinky

Nová stránka

Nově byla vložena stránka "házenkářská terminologie" (předposlední odkaz v menu na levé straně) - pod kterou je možné najít CZE - ENG a také ENG - CZE slovníček házenkářské terminologie.


Rozběhání - mladší kategorie

Do sekce VIDEA bylo vloženo metodické video s názvem "Rozběhání - mladší kategorie", které v roce 2013 připravila se svým týmem děvčat DHC Plzeň trenérka Jarka Šmrhová...


Základy brankářské techniky

Do sekce VIDEA bylo vloženo video s názvem "Základy hry brankáře v házené"...


... vítám Vás na svých webových stránkách ...


Pevně věřím, že zde zachytíte nejen základní informace o mém dosavadním trenérském působení, ale že zde budete mít možnost získat i pár zajímavých postřehů o práci trenéra házené.
Mým přáním je, abyste čas, který budete těmto stránkám věnovat, považovali za efektivně využitý a že mnou  prezentované informace či myšlenky budou pro vás buď podnětné nebo vás alespoň nepatrně obohatí.
 
_________________________________________________________
 
Ukázka z dvojjazyčné publikace s názvem "Házená nejen ve škole" - Handball not only at school (viz sekce "publikační činnost").
 
Co ve vás vyvolávají tato slova?
Radost - prožitek - napětí - dobrodružství - zábava...
 
Jak na vás působí slova, která vedou k formování charakteru osobnosti?
Např. Odvaha - respekt - uznání - čestnost - týmová spolupráce...
 
Vnímáte stejně jako my, že k rozvoji myšlení patří např.:
Představivost - objevování nových řešení - zdokonalování rozhodovacích schopností - kreativita - improvizace...
 
To vše, ale jestě daleko více, vám nabízí a umožňuje HÁZENÁ.
Nikoli ve virtuálním světě počítačových her, ale přímo v terénu - na hřišti, v hale, v tělocvičně, a navíc se skutečnými spoluhráči a se skutečnými soupeři. To není výmysl, fikce nebo iluze - to je realita, to je skutečnost, to je házená.
 

HÁZENÁ

  • moderní dynamická týmová hra s míčem
  • komplexně a harmonicky rozvíjí tělo i mysl
  • všestranná průprava jedince pro život
* * * * * * * * * * *
What trigger these words?
Joy - experience - suspense - adventure - fun ...
 
How do these words that lead to shaping personality character work?
For example: Courage - respect - recognition - honesty - teamwork ...
 
Have you noticed just as we have that develompent of thought includes, for example: Imagination - discovering new solutions - improving decision-making skills - creativity - improvisation ...

All of this, but still much more, is offered and enabled for you by HANDBALL.
Not in the virtual world  of computer games, but directly in the terrain - on the field, in the arena, at the gym, and in addition to the actual team-mates and the real rivals. This is no hoax, this is no fiction or illusion - it´s truth, it´s reality. It´s handball...
 

HANDBALL

  • a modern dynamic team game with a ball
  • complete and harmonious development of body and mind
  • all-encompassing preparation of an individual for life