informace

ppt. prezentace k nahlédnutí (otevřete dvojklikem na podtržený soubor)

ČESKÁ CESTA - HÁZENÁ

meeting trenérů při kempu HN 2010

 

logo HCWW

Česká cesta

Vedení Českého svazu házené v červnu roku 2008 rozhodlo o cílené podpoře ženské házené v ČR. Byl jsem osloven, abych zpracoval a následně prezentoval návrh na podporu ženské házené, která dostala pracovní název "česká cesta". Jedním z mých prvních úkolů bylo sestavit tým kolegů a spolupracovníků. Po třech měsících práce jsem 4. října 2008 představil Výkonnému výboru ČSH materiál s názvem "ČESKÁ CESTA - HÁZENÁ", který jsem uvedl těmito slovy:

 "Mám radost, že mohu dnes tady na jednání VV ČSH prezentovat materiál vytvořený skupinou kolegů a kolegyň, kteří jsou stejně jako já přesvědčeni o tom, že bylo důležité, správné a potřebné - když Výkonný výbor rozhodl o podpoře ženské házené a když schválil "Českou cestu".
My všichni jsme přesvědčeni o tom, že se jedná doopravdy o skutečnou cestu.
Prvním krokem na této cestě je vytvořit šířku té cesty a její směr - a to je právě to, co bychom vám dnes rádi představili.
Druhým krokem bude samotná realizace, skládání těch stavebních kostek nebo betonování této cesty tak kvalitně, abychom se při cestě vpřed někde nebortili nebo se někam nepropadli.
Třetím krokem, který je časově od dnešního dne vzdálen směrem k budoucnosti jsou VÝSLEDKY.
Dnes tady ode mě neuslyšíte, že v horizontu 3, 4, 5 nebo 6 let přivezeme zlatou, stříbrnou či bronzovou medaili z vrcholné akce. To, co dnes tady uslyšíte je, že v horizontu 3, 4, 5 nebo 6 let se výsledky objeví a dostaví. Těmi výsledky budou VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE - o které jsme přesvědčeni, že posunou ženskou házenou vpřed."

V prosinci 2008 byl tento materiál, který má podobu ppt.przentace a jehož některé projekty se již podařilo zrealizovat, představen na jednání zástupců ženských klubů, dále s ním byli seznámeni všichni přítomní trenéři na Kempu házenkářských nadějí (leden 2009) a posluchači trenérské školy v dubnu téhož roku.

V průběhu dalšího Kempu házenkářskcýh nadějí v lednu 2010 se konal meeting trenérů, při kterém jsme provedli hodnocení činnosti skupiny HCWW a představili plánované aktivity pro rok 2010.

poznámka:
zkratka HCWW znamená Handball - Czech Women´s Way