EHF MASTER COACH

ehf-licence-master-coach-jiri-tkadlec-jpg.jpg

EHF PRO Coaching Licence

EHF PRO Coaching License 2016-2018 Jiří Tkadlec


diplůmek EHF_2

 

 

Práce pro PSH od 2020 ...

2020-2023

KRAJSKÝ TRENÉR PRAŽSKÉHO SVAZU HÁZENÉ

Pro rok 2020 připravil Český svaz házené nový projekt s názvem Krajští trenéři (KT) a Krajští manažeři (KM) s cílem zprofesionalizovat práci v jednotlivých krajských svazech házené. Práce dvou profesionálů ve 14 krajích má být klíčovým nástrojem rozvoje házené na regionální úrovni a značnou ambicí projektu KT + KM je navýšení členské základny, společně se zvýšením míry autonomie krajských svazů házené.

V červnu 2020 jsem podepsal smlouvu na pozici "Krajský trenér Pražského svazu házené" a začal jsem velmi intenzivně spolupracovat s předsedou PSH panem Jaroslavem Kuprem na systémových a klíčových projektech PSH. Stejně tak se postupně a efektivně rozvinula spolupráce i s krajskou manažerkou PSH Petrou Ketnerovou.

Náplň práce krajského trenéra je tvořena čtyřmi základními pilíři (oblasti činností), kterými jsou:

  • spolupráce s kluby 
  • spolupráce se ZŠ (základní školy)
  • metodika (vzdělávání trenérů)
  • práce s talentovaným žactvem (TÝM Výběru Prahy)  

Přestože je práce Krajského trenéra definována výše uvedenými oblastmi, tak v každém regionu nebo kraji je priorita činnosti práce Krajského trenéra odlišná. Tento fakt je naprosto pochopitelný a logický. Stejně tak i rozdílné časové vytížení a objem práce vykonávaný krajskými trenéry v jednotlivých pilířích.

V sezóně 2020/2021 - tedy v době, kdy došlo v ČR ke dvěma vlnám celosvětové pandemie Covid19, byla priorita mé práce v rámci PSH zaměřena zejména na oblast metodiky. První příručka, kterou jsem v létě 2020 (s týmem kolegů) připravil a zpracoval se jmenuje "Efektivní házenkářské nábory v Praze" (viz info v sekci "publikační činnost").

Začátkem roku 2021 jsem začal připravovat druhou metodickou příručku s názvem "Házenkářský průvodce teorií trenéra licence C", kterou jsem dokončil na konci května téhož roku. V měsících červnu a srpnu 2021 Pražský svaz házené realizoval školení trenérů licence C a všichni frekventanti tohoto školení obdrželi první vydání nové trenérské příručky.

V říjnu 2021 byla příručka "Házenkářský průvodce..." na základě deklarované spolupráce PSH a OLKSH (Klára Sovová a Pavel Rajtr) vytisknuta pro potřeby školení Olomouckého krajského svazu házené.

V dubnu 2022 o tutéž příručku požádal jak Královéhradecký krajský svaz házené (Dagmar Mičková a Jakub Kastner), tak i Plzeňský krajský svaz házené (Tomáš Černý). V květnu 2022 se vytiskla trenérská příručka pro Moravskoslezský krajský svaz házené (Rastislav Trtík a Petra Zeleňáková) a v srpnu 2022 se ke spolupráci při školeních trenérů licence C přihlásil i Jihomorovský krajský svaz házené (Ladislav Dvořák), který o výtisk "Házenkářského průvodce" pro školení trenérů licence C také požádal.

Dominantní část práce v sezóně 2021/2022 byla zaměřena na talentované žactvo, resp. na práci s reprezentačními Výběry Prahy chlapců a dívek. Z důvodu pandemie Covid19 byla Letní olympiáda dětí a mládeže o jeden rok odložena a nový termín LODM byl přesunut na červen 2022. I z toho důvodu byla práce s Výběry Prahy chlapců i dívek v sezóně 2021/2022  prioritní záležitostí PSH.

Přehled akcí Výběru Prahy chlapců:
21.10.2021      dopoledne trénink na Julisce + odpoledne utkání s Výběrem SKSH

02.12.2021      odpoledne trénink na Chodově
14.12.2021      turnaj výběrů krajů v Maloměřicích (JmKSH, OLKSH, MSKSH, PSH)
21.12.2021      odpoledene videoanalýza a rozbor hry na turnaji v Maloměřicích
23.03.2022      odpoledne utkání na Sokole Vršovice s Výběrem kraje Vysočina
30.03.2022      turnaj výběrů ve Velké Bystřici (OLKSH, JmKSH, ZKSH, MSKSH, PSH)
11.04.2022      odpoledne trénink na Loko Vršovice
27.04.2022      odpoledne trénink na FTVS 
12.05.2022      odpoledne trénink na Chodově
20.-22.5 2022  třídenní tréninkový kemp v Řepích
05.06.2022      dopo trénink na Sokole Vršovice + odpo utkání s Výběrem Vysočiny
16.06.2022      odpoledne trénink na Sokole Vršovice
17.06.2022      odpoledne trénink na Sokole Vršovice
21.06.2022      odpoledne utkání na Chodově s Výběrem LKSH
23.06.2022      odpoledne trénink na Sokole Vršovice
26.06.-01.07.   Letní Olympiáda dětí a mládeže v Olomouckém kraji   

Přehled akcí Výběru Prahy dívek:
19.10.2021      odpoledne testování hráček Výběru Prahy
 

15.11.2021      odpoled ne trénink na Slavii
17.11.2021      utkání ve Strakonicích s Výběrem JčKSH
29.11.2021      odpoledne trénink na Slavii
21.03.2022      odpoledne trénink na Slavii
25.03.2022      utkání v Plzni s Výběrem PKSH
12.05.2022      odpoledne trénink v Kobylisích
17.05.2022      odpoledne trénink na Slavii
24.05.2022      dopoledne trénink na Sokole Vršovice + odpoledne utkání na Slavii 
02.06.2022      odpoledne tréninkové utkání v Kobylisích
15.06.2022      odpoledne utkání v Kobylisích s Výběrem kraje Vysočina
23.06.2022      odpoledne trénink v Kobylisích
26.06.-01.07.   Letní Olympiáda dětí a mládeže v Olomouckém kraji