dovednostní stupně

videa
(otevřete dvojklikem na podtržený soubor)

I. stupeň - bílá (video)

II. stupeň - žlutá (video)

popis cvičení 
(otevřete dvojklikem na podtržený soubor)

I. stupeň - bílá (text)

II. stupeň - žlutá (text)

 

Ukaž, co umíš

Projekt "Ukaž, co umíš" je od roku 2008 novinkou mezi projekty Českého svazu házené, který pro dívky připravila skupina HCWW.
Záměrem projektu je aktivní zapojení hráček se zájmem o házenou, který se u nich projeví v pěti fázích:

  1. přihlášením se do projektu (vzbuzení zájmu - vlastní volba  - vše založeno na principu "pokud mám zájem - tak se mohu přihlásit")
  2. nácvikem stanovených sportovních a házenkářských činností (vlastní aktivní trénink, sledování video-ukázek)
  3. předvedením nacvičených dovedností (přezkoušení - hodnotí trenéři házené)
  4. získáním účastnického listu a potítka na zápěstí v barvě odpovídající obtížnosti příslušného stupně (odměna) a postoupením do vyššího stupně (pokračování v čase i v obtížnosti)
  5. po skončení této etapy se vše opakuje - tedy hráčka si opět dobrovolně volí, zda bude pokračovat a přihlásí se, zda se bude učit něco nového, zda se nechá "přezkoušet", atd...

Počet dovednostních stupňů je celkem osm a každý z nich má odlišnou barvu. Čím vyšší (náročnější) stupeň, tím je barva tmavší:

  I. stupeň (bílá)
  II. stupeň (žlutá)
  III. stupeň (oranžová)
  IV. stupeň (zelená)
  V. stupeň (červená)
  VI. stupeň (modrá)
  VII. stupeň (hnědá)
  VIII. stupeň (černá)

Ke každému stupni je k dispozici jak písemný popis všech cviků, včetně důležitých míst, na která se mají hráčky zaměřit ("zvýšená pozornost"), tak i video, kde jsou jednotlivé cviky předvedeny ve správném provedení.

otevřená tréninková jednotka - nácvik uvolnění s míčem otevřená tréninková jednotka - nácvik uvolnění s míčem

s hráčkami z Olomouce - po úspěšném splnění I. stupně společné foto se všemi účastníky v Olomouci

Foto z Olomouce - plnění I. stupně - bílá barva (28.10.2009)

dovednosti - stupeň II. - Praha společné foto se všemi účastníky z Prahy

Foto z Prahy - plnění I. a II. stupně, barva bílá a žlutá (24.04.2010)