Reprezentace

2006 - 2010  ženy ČR

V červenci 2006 jsem dostal od vedení Českého svazu házené nabídku k vedení reprezentačního družstva žen ČR. Po dvou letech - v srpnu roku 2008 jsem smlouvu na pozici hlavního trenéra ženské reprezentace prodloužil do 30.06.2010.

Reprezentační družstvo žen - rok 2010

reprezentční družstvo žen ČR v házené - rok 2010(foto z dubna 2010)

horní řada zleva: Tkadlec Jiří (trenér), Adámek Libor (manažer), Harvánek Karel (lékař), Spíchalová Jana, Crhová Martina, Martinková Hana, Matoušková Iveta, Černá Lenka (asistent trenéra), Štěrbová Helena, Kutlvašrová Hana, Kysučanová Lenka, Zámorská Iva, Tuček Lukáš (manažer), Lípa Milan (technický vedoucí), Krejčí Jiří (fyzioterapeut)

prostřední řada zleva: Knedlíková Jana, Salčáková Kristýna, Hrbková Michaela, Černá Klára, Tomečková Romana, Vítková Petra, Keclíková Kateřina

sedící zleva: Satrapová Lucie, Doláková Markéta

 

Reprezentační družstvo žen - rok 2009

reprezentční družstvo žen ČR v házené - rok 2009(foto z října 2009)

horní řada zleva: Salčáková Kristýna, Knedlíková Jana, Hrbková Michaela, Černá Klára, Růčková Petra, Tomečková Romana

prostřední řada zleva: Michaljanič Tomáš (lékař), Spíchalová Jana, Crhová Martina, Kutlvašrová Hana, Poznarová Pavla, Simerská Jana, Kysučanová Lenka, Vítková Petra, Tkadlec Jiří (trenér)

dolní řada zleva: Lípa Milan (technický vedoucí), Martinková Hana, Doláková Markéta, Černá Lenka (asistent trenéra), Satrapová Lucie, Zámorská Iva, Brabec Tomáš (fyzioterapeut)

 

Reprezentační družstvo žen - rok 2008

reprezentční družstvo žen ČR v házené - rok 2008(foto z listopadu 2008)

Stojící zleva: Psotová Jana (masér), Černá Lenka (asistent), Knedlíková Jana, Keclíková Kateřina, Růčková Petra, Štěrbová Helena, Simerská Jana, Spíchalová Jana, Hrbková Michaela, Tomečková Romana, Salčáková Kristýna, Harvánek Karel (lékař), Lípa Milan (technický vedoucí)

Sedící zleva: Selicharová Kristýna, Zachová Klára, Vojtíšková Alena,  Tkadlec Jiří (trenér), Zámorská Iva, Kysučanová Lenka, Poznarová Pavla, Doláková Markéta

 

Reprezentační družstvo žen - rok 2007

reprezentční družstvo žen ČR v házené - rok 2007(foto z října 2007)

Stojící zleva (hráčky): Raníková Barbora, Knytlová Martina, Zámorská Iva, Hrbková Michaela, Zachová Klára, Tomečková Romana, Kovačíková Tereza, Jonášová Martina, Selicharová Kristýna, Vítková Petra, Vojtíšková Alena, Růčková Petra, Poznarová Pavla, Simerská Jana, Kysučanová Lenka

Dolní řada (realizační tým): Michaljanič Tomáš (lékař), Tkadlec Jiří (trenér), Černá Lenka (asistent), Psotová Jana (masér), Lípa Milan (technický vedoucí), Harvánek Karel (lékař)

 

Reprezentační družstvo žen - rok 2007

reprezentční družstvo žen ČR v házené - rok 2007(foto z února 2007)

Stojící zleva: Koubek Pavel (masér), Černá Lenka (asistent), Knytlová Martina, Zámorská Iva, Černá Klára, Kysučanová Lenka, Simerská Jana, Vítková Petra, Michaljanič Tomáš (lékař), Lípa Milan (technický vedoucí), Tkadlec Jiří (trenér)

Sedící zleva: Raníková Barbora, Jonášová Martina, Vojtíšková Alena, Zachová Klára, Poznarová Pavla, Dorotíková Lucie, Adámková Marta, Roubínková Simona, Selicharová Kristýna

 

Reprezentační družstvo žen - rok 2006

reprezentční družstvo žen ČR v házené - rok 2006(foto z listopadu 2006)

Stojící zleva: Lípa Milan (technický vedoucí), Kysučanová Lenka, Adámková Marta, Nevařilová Pavla, Zámorská Iva, Zachová Klára, Poznarová Pavla, Dorotíková Lucie, Simerská Jana, Tkadlec Jiří (trenér), Harvánek Karel (lékař)

Dřepící zleva: Kordík Stanislav (masér), Vojtíšková Alena, Roubínková Simona, Kyntlová Martina, Jonášová Martina, Hrbková Michaela, Šašková Martina, Marcišová Martina

Sedící zleva: Raníková Barbora, Škavronková Pavla